MENU
Aula_close Layer 1

Dannelse

Dannelse sker i samspil med andre mennesker og fordrer, at vi er opmærksomme og åbne overfor såvel egne som andres synspunkter. Dannelse er en livslang proces og er en grundlæggende forudsætning for et demokrati. 

Fra fødslen dannes vi som mennesker gennem de mange sammenhænge vi færdes i. 
Det er en proces, som skal ses i den samtid, vi lever i. Således sker børnenes dannelse i hjemmet, i daginstitutionen, i skolen, overalt hvor de færdes. Helt fra børnene er små, spiller legen en vigtig rolle for dannelse af personligheden. Det er derfor af stor betydning, at børnene oplever at blive lyttet til, forstået og mødt af anerkendende voksne, som viser dem respekt og lytter til deres ideer og ønsker. Voksne som understøtter det børnene kan, ved og vil. Senere i skolen, når de har klassemøder, fortællekreds eller repræsenterer deres kammerater i elevrådet, udvikles deres forståelse for medansvar og forståelse for demokrati. 

Dannelse er evnen til opmærksomhed, en opmærksomhed overfor omgivelserne og på én selv i den sammenhæng, som vi er en del af. Dannelse fordrer modtagelighed for påvirkning udefra.
Når vi møder andre kulturer og udveksler teater, gøgl og musik, lærer vi at forstå det fremmede i et møde, hvor vi også inviterer dem ind i vores kultur. 
Turen til København, overnatningen i børnehaven eller skolen, eller et lejrskoleophold, uanset hvad, er det en form for dannelsesrejse, hvor børnene oplever at være sammen på andre og nye måder. 
Dannelse foregår som en kulturel og social proces, der afspejler sig i alt hvad vi gør, og hvordan vi forholder os til vores omverden. Vores evne til at reflektere over egne og andres synspunkter er en forudsætning for respekt og forståelse overfor andre. Overalt i daglige sammenhænge sker dannelsesprocesser på både et bevidst og et ubevidst plan, som vi bærer med os videre i livet.

 

Barndommens land.                                                                                                                      
Tidens mælketand.                                                                                                                        
Verden er ny for dit øje.                                                                                                                    
Folk er to-tre meter høje                                                                                                                      
så de må bøje sig 
ned til dig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Benny Andersen