MENU
Aula_close Layer 1

Læring

læring

Læring handler om at opnå viden og kunnen, holdninger og værdier. Læring begynder ikke med den genstand, tekst eller situation, der skal læres noget om. Den færdighed eller tanke som skal stimuleres. Læringen begynder med stemningen og den stemthed, der er i situationen. Et sådant værdiforhold kan ikke forklares. Det kan vi kun forstå. (Citat: Kjeld Fredens) 

Læring er en dynamisk proces, som sker i samspil med andre mennesker. Hos de små er hverdagslivet et læringsmiljø, hvor børnene er med skabere af deres egne læreprocesser ved at deltage aktivt. Læreprocesserne understøttes af pædagogiske aktiviteter som indarbejdes i forhold til de seks læreplanstemaer. Senere, når børnene kommer i skole, tilrettelægges undervisningen efter læringsmål og elevplaner for den enkelte elev med henblik på tilegnelse af kundskaber og færdigheder.  

Læring sker gennem den enkeltes drivkraft, indholdet som skal læres og endelig i et samspil med andre. Drivkraft forstås som motivation, følelser og vilje. Indhold som viden, forståelse og færdigheder. Samspil som den handling, kommunikation og det samarbejde, som finder sted i læreprocessen. Endelig har læring en kropslig dimension, som finder sted hele tiden.  

Læring foregår livet igennem, og vi lærer forskelligt. Derfor er aflæring også en forudsætning for læring. At skabe plads så det, der er lært eller opbygget, kan nedbrydes eller omdannes i nye læreprocesser og forandringer. Undren og nysgerrighed er udgangspunktet og måske de første skridt hen mod ny læring og opdagelse. De bedste vilkår for læring skabes der, hvor voksne og børn møder hinanden på en anerkendende og respektfuld måde. 
 
Hvis jeg hører, glemmer jeg                                                                                                           
Hvis jeg ser, husker jeg                                                                                                                    
Hvis jeg gør noget, forstår jeg                                                                                                                            
                               Kung-Fu-Tse