MENU
Aula_close Layer 1

Leg

 

Legen bærer betydningen i sig selv, børn leger fordi de leger. Det er således børnenes måde at trænge ind i verden på og opdage og finde ud af, hvordan verden hænger sammen. Legen er betydningsfuld for dannelsen af barnets personlighed og tillægges stor betydning i forståelsen af børns måde at lære på.

I legen udvikler barnet personlige kompetencer og selvbestemmelse. Selvbestemmelse forstået som evnen til at opnå stadig større kontrol over eget liv sammen med andre. Gennem legen udvikler barnet kompetencer, som er grundlæggende forudsætninger for at være en kompetent deltager i en moderne verden.

Hos de små er drivkraften i legen barnets egen bearbejdning af oplevelser og en undersøgelse af den verden, de er en del af. Ideerne til legen udspringer af deres eget liv, deres oplevelser og det hverdagsliv, de er omgivet af. Et kært stykke legetøj, en rekvisit er ofte genvejen, eller det der begynder legen. Blandt de store er legen med til at lære børnene spilleregler, roller og spejlinger. De får erfaringer med demokratiske processer, medansvar, rettigheder og pligter. Alt sammen områder et samfund med frihed og folkestyre bygger på. Det er derfor vigtigt at give tid, respektere, understøtte og anerkende legens betydning. De voksnes opgave er både at bidrage med inspiration til legens udvikling samt være deltagende.

Børn der leger godt, er børn der har det godt. Legen udfolder sig i de planlagte aktiviteter i de daglige rutiner og i børnekulturen. I legen dannes venskaber og opbygges koder, som udløser sjov og ballade. Noget usynligt som umiddelbart kan virke meningsløst set fra et voksenperspektiv. Børnekulturen er det børnene har med hinanden, det som vi voksne ikke altid forstår.

Det er betydningsfuldt for børnene, at det legende element bringes ind i undervisningen, da der er mange måder at lære på. Dagligt har børnene leg og bevægelse på skemaet for at øge deres koncentration og hukommelse. I frikvartererne opstår mange spontane legeforløb og nogle lege genoptages og fortsætter hele dagen igennem. Børn leger alle steder – alle vegne og voksne kan ikke stoppe det, sådan har det været altid.

Giv børnene ret til at lege og lære,
at drømme og forme, leve og være.
Kun der hvor børn kan føle sig trygge
Carl Scharnberg