MENU
Aula_close Layer 1

kunst

kunst

Kunst er betegnelsen for en skabende virksomhed indenfor flere forskellige områder. Kunst er vitaminer til sanserne og bliver til gennem kreative processer. Begrebet kunst og æstetik er nært forbundet, hvor æstetik skal forstås som en sanselig proces. Kunst vækker derfor både tanker og følelser, behag og ubehag. Kunst bliver på den måde til i en skabende proces mellem det enkelte menneskes indre og den ydre virkelighed.

Når vi her anvender begrebet, skal det især ses i forbindelse med de kreative og musiske aktiviteter og fag. Kendetegnet ved arbejdet med kunst er, at det foregår i dialog og sammen med andre, og at vi tolker og analyserer på det. Det kan være billedkunst, tegning, skulptur eller film, litteratur, tegneserie og musik. Endelig kan nævnes dans og drama for slet ikke at glemme den madkunst som gør, at vi får helt basale behov dækket.

Fra børnene er helt små, er der fastlagt klare mål for at fremme barnets trivsel, udvikling og læring. De skal have et æstetisk børnemiljø, og vi skal fremme læring og kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier. De kompetencer børnene opnår, indtil de skal i skole, er skolen forpligtet til at bygge videre på, hvor der også her er fastlagt klare mål. Skolen skal give eleverne kundskaber og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi. Ligeledes skal skolens virke være præget af åndsfrihed og ligeværd. De enkelte fag har klare læringsmål.

Børnene møder kunsten i det daglige, når de ser eller selv er aktive deltagere i et teater- eller sangstykke. Gennem musik og koncerter. Når de fra små og senere som store er med til at tilberede mad og oplever måltidet som noget særligt. Når børnene tager på kunstudstillinger og selv skal fortolke billeder og efterfølgende selv male. I naturen, som ligger lige for vores fødder, oplever vi og bliver konstant udfordret af naturfænomener, som omsættes i børnenes udtryk mellem det indre og det ydre. Blandt de mange kunster er og bliver livskunsten den største udfordring.

Alle følelser, enhver form for ekstase
al lyst og lidelse, tro lykke og følsomhed.
Kort sagt alt det som den sande kunst
drager næring af….
Alt det kommer fra maven, ikke fra hovedet

Rossini