MENU
Aula_close Layer 1

Afdelingsråd Nykøbing

Afdelingsrådets sammensætning

  • en forældrerepræsentant fra hver årgang på afdelingen
  • en medarbejderrepræsentant, hvis undervisningsopgave fortrinsvis er placeret på afdelingen
  • en elevrepræsentant fra afdelingen. Elevrepræsentanten skal have tilknytning til elevrådet.
  • den fra afdelingen valgte repræsentant i skolebestyrelsen
  • en medarbejder fra skolefritidsordningen, hvis afdelingen rummer en SFO

Afdelingens leder og – hvis afdelingen rummer en SFO - afdelingens SFO-leder deltager i afdelingsrådets møder. Afdelingens leder er sekretær for afdelingsrådet og fører afdelingsrådets protokol, der, efter det enkelte mødes afholdelse, lægges på Forældreintra og afdelingens del af skolens hjemmeside.