MENU
Aula_close Layer 1

Odden - vuggestue, børnehave og skole

Topbillede Odden

Skolen en lille skole, der giver mulighed for et spændende samarbejde på tværs af klassetrin.  Der er 43 elever og 9 lærere.

Skolen er bygget i 1960 og Willemoes Hallen i 1984. Skolen er blevet ombygget og renoveret i 2006/2007, sådan at skolens fysiske rammer for de kreative - og praktisk/musiske fag, arbejdsmiljø for børn og voksne, er blevet optimeret.

Vi ønsker at være en skole med en god trivsel, tryghed, høj faglighed og en positiv udvikling af elevernes sociale kompetencer.

Skolen ønsker en positiv omgangsform/tone og adfærd blandt børn og voksne. En skole, hvor forskellighed accepteres, respekteres og værdsættes. Vi betragter forskellighed som en styrke.

Vi ønsker, at elevernes arbejdsmiljø skal motivere læring og trivsel. Både skolen og hallen er ramme om en bred vifte af tilbud til borgerne i området.

Vi arbejder fælles vuggestue, børnehave og skole, med "leg, læring, kunst og dannelse", under hensyn til børnenes alder og individuelle udvikling. 

Du kan læse mere om de 4 fælles grundværdier under fanen "fælles fundament 0-14 år"