Velkommen til nyt skoleår

Efter sommerferien starter et nyt skolefællesskab for børn og unge i Nord-Odsherred.

En god overgang

For at støtte eleverne i overgangen fra mellemtrinnet til overbygningen, der for eleverne kan indebærer store sociale og faglige overvejelser, vil vi vægte både det sociale og det faglige samarbejd

ONE skole - 3 skoler i en

Sammen kan vi meget mere 

De sidste 4 år har vi lært, at sammen kan vi lave endnu bedre skole. Derfor har vi valgt at samarbejdet mellem de tre skoler Odden - Nykøbing -

Sommerferie

At gøre ingenting
At gøre alting
At mærke verden og vejret
At mærke solens varme hamre ned over ens eksistens, som byrder på en hverdag