MENU
Aula_close Layer 1

Uddannelsesvejledning

vejledning

Der er en UU-vejleder tilknyttet alle skoler i Odsherreds Kommune og alle elever vil løbende modtage kollektiv vejledning fra 7. til 10. klasse.

I 8., 9. og 10. klasse skal alle elever have vurderet deres uddannelsesparathed. Eleverne bliver vurderet af deres skole. Hvis en elev bliver vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede ungdomsuddannelse, igangsættes der et samarbejde mellem elev, forældre, skole og UU-vejleder.

Læs mere om uddannelsesvejledning her: http://www.odsherred.dk/borger/unge/uu-odsherred/skolevejledning