MENU
Aula_close Layer 1

Nykøbing Skole

boghylde

Nykøbing Skole består af to afdelinger og ligger i hjertet af Nykøbing. 

Afdelingerne er beliggende på to adresser, som er placeret med ca. 200 meters mellemrum. 0.-5. klasse er placeret på A. Ladingsvej, mens 6.-9. klasse er placeret på Grundtvigsvej. 

Klassetrin og klasser pr årgang på skolen

Antal årgange: 0. - 9. klasse
Antal klasser pr årgang: 1 - 3

A. Ladingsvej

Vi er en skole hvor faglighed, trivsel og fællesskab er omdrejningsakserne i det daglige arbejde.

Vi har en tydelig skolekultur med mange faste traditioner i årets løb. Vi fejrer højtiderne. Jul, påske og fastelavn i skolens dagligdag. Vi har fællessamling hver fredag, hvor vi synger og klasserne eller voksne optræder med forskellige indslag.

Vi lægger stor vægt på, at eleverne trives og har et dygtigt AKT-team der hjælper når det behøves. Skolen og SFO har et tæt samarbejde omkring elevernes dagligdag igennem emneuger, anderledes dage, fordybelsestid og understøttende undervisning. Pædagogerne er med i skoledelen på 1., 2. og 3. årgang.

Vi tilstræber åbenhed og løbende dialog om undervisningens kvalitet i henhold til skolens mål, vores vision er at tilbyde børn og voksne en spændende og inspirerende skole, der passer til nutidens børn, og uddanner til fremtidens samfund. Forældre er de vigtigste rollemodeller for deres børn. Derfor vægter vi dialogen og samarbejdet med forældrene højt. Vi synes det er vigtigt at eleverne, både hjemme, i skolen og i fritiden, møder glade og kompetente voksne.

På A. Ladingsvej er udgangspunktet med Chresten Kolds ord ”En skole hvor vi træder varsomt fordi der bliver mennesker til”.

Adresse A. Ladingsvej

Nykøbing Skole
A. Ladingsvej 1
4500 Nykøbing Sj

 

Grundtvigsvej

Afdelingen er en 2-3 sporet skole fra 6.-9. kl. med samlet ca. 200 elever. Skolen er opført i starten af 1900 tallet og har gamle rødder, men har gennemgået en gennemgribende renovering, så den fremstår som en moderne skole med gode rammer

Vi har ca. 30 fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, der til stadighed arbejder med at understøtte alle elevers læring. Vi udvikler egen og fælles praksis og har fortløbende fokus på, om det, vi gør, virker.

Vi mener, trivsel er en vigtig faktor i forhold til de unges læring, Den, der trives godt, lærer godt, ligesom den, der trives godt, lærer godt fra sig. Det er et fælles ansvar. Vi vægter derfor trivsel blandt elever og medarbejdere meget højt. Et trygt undervisnings- og arbejdsmiljø for både elever og ansatte fremmer den gode undervisning. Trygge teenagere, der trives, lærer mere.
For at bakke op om ovenstående arbejder lærere og ledelse med LP -modellen. LP = Læringsmiljø og pædagogisk analyse

Undervisningen organiseres fortrinsvis fagorienteret, hvor vi bevidst arbejder på at gøre eleverne i stand til at arbejde selvstændigt og målrettet, at tænke kritisk samt at give dem mulighed for fordybelse i faglige og tværfaglige områder.

Vi tilbyder linjefagsundervisning og udbyder følgende linjer:

  • International linje
  • Krop, bevægelse og sundhed
  • Litteratur
  • Science 

Linjefagsundervisningen betragter vi som vores flagskib. Her er der plads til, at alle elever kan udfolde sig og brænde igennem og føle personlig succes, lige der hvor deres interesse ligger.

Adresse Grundtvigsvej

Nykøbing Skole
Grundtvigsvej 12
4500 Nykøbing Sj