MENU
Aula_close Layer 1

En god overgang

 

For at støtte eleverne i overgangen fra mellemtrinnet til overbygningen, der for eleverne kan indebærer store sociale og faglige overvejelser, vil vi vægte både det sociale og det faglige samarbejde. Odden, Nykøbing og Egebjerg har derfor aftalt følgende:
 

 • 5. klasserne mødes 3 gange i løbet af 5. klasse. En gang i Nykøbing, en gang i Egebjerg og en gang på Odden. Eleverne mødes omkring en fælles faglig dag, planlagt af teamet på værtsskolen. På fagdagen i Nykøbing besøges Ung i Odsherred (UIO) i 7. lektion. Fagdagen i Egebjerg afslutte med en fælles cykeltur fra Egebjerg til Nykøbing. Eleverne får på disse tre fagdage lært hinanden at kende, både socialt, men også gennem fagligt arbejde.
  I februar afholder 6. klasses lærere, afdelingslederne samt AKT medarbejderne en faglig konference, for at tilrettelægge overgangen bedst muligt for de enkelte elever.
 • I marts måned tager 6. klasse fra Egebjerg og Nykøbing til Odden for at være publikum til Oddens 6. klasses teaterstykke.
 • I marts tager 6 elever fra Nykøbing til Egebjerg for at være med i undervisningen der.
 • I april måned er alle 6. klasses elever til linjefagsdag i Nykøbing, hvor de præsenteres for de forskellige linjer, som de har mulighed for at vælge i 7. klasse.
 • Lærere fra Egebjerg og Odden deltager i en dags undervisning i Nykøbing, for at danne sig et billede af grupperne.
 • I maj måned afholdes klassedannelseskonference, hvor klassernes dannes efter bestyrelsens retningslinjer.
 • Afdelingslederen for overbygningen i Nykøbing deltager på 6. klasses forældremøder.
 • Fra maj måned besøger alle eleverne i 6. klasse UIO en gang om ugen sammen med en kendt voksen, for at sikre en tryg og god overgang i fritidsdelen.
 • I juni måned deltager 6. klasses elever, fra Egebjerg og Odden, i en undervisningsdag i Nykøbing.
 • Alle elever deltager i UIO´s introdag i juni måned og i uge 33 vil der være en SFO2 pædagog, der er i UIO hver eftermiddag.
   

Vi håber, at dette vil medvirke til, at når eleverne starter i 7. klasse, vil de  kende og forstå de faglige forventninger, der er til dem. De vil kende deres klassekammerater, og forhåbentlig have et trygt og rart fællesskab allerede fra 1. skoledag.

Lærerne vil kende eleverne og have viden om deres baggrund og styrkesider, så der skabes en rød tråd i elevernes overgang fra mellemtrin til overbygning.

bro